top of page
Vei
DISTRIKTSPARTIET vil bygge trygge og gode veier og tuneller.
Vei og jernbane utbygging.
Veg - trasse for E 16 - Hande
Fylkesveg 33 sprekker igjen.
Veibyggingen må forandres
Det må stilles krav til norsk veibygging.
Veibygging mellom Skarnes og Kogsvinger
bottom of page