top of page
EU / EØS
Alternativ til NEI til EØS-avtalen

Nei til EU er vi jo for så vidt ferdig med, men vi kan ikke og vi vil ikke slepp Nei til EU, for da gir vi ja siden et fritt marked, og det gjør vi ikke.

Hva er EØS avtalen

Dersom vi skal finn alternativ til EØS avtalen, så må vi først bli forent om hva EØS avtalen er.

EØS - avtalen og Norges markedsadgang

Norge har hele tiden før vi fikk EØS-avtalen hatt markedsadgang, og den fungerte.

Og landet leverte varer og kjøpte varer. Dette skjedde med den handelsavtalen som var.

bottom of page