Landbruk
Landbruk og rovdyr

DISTRIKTSPARTIET vil ha et landbruk som gjør landet mest mulig selvforsynt med landbruksvarer av alt som kan produseres her i landet.