top of page

Omsorgstjeneste

Den uverdige behandlingen av de svakeste her i landet
Det må bli en ny og verdig omsorgstjeneste i landet
Norsk Omsorgstjeneste er en nasjonal skam.
bottom of page