top of page

Fv. 17 og bompenger

Hadde et skriv i avisa AN onsdag den 01.06 i år med svar til Ordføreren om bompenge planene som han ville ha for Fv. 17 Ørnes – Glomfjord, det var ikke så mye, men det medførte til at ordføreren våknet til slik at jeg fikk hjelp til å finne de forferdelige planene som han beskrev som ferdige. Jeg ble meget forferdet, går det virkelig an å mene det han sier. Jeg legger nå med et kart som viser hvor han mener at det skal hver tuneller som det må brukes bomperger for å bygge, og et forslag som han mener skal tjene samfunnet. Det forslaget er helt forferdelig. Det tjener ikke samfundet noen sted i det hele tatt, og så ble det hevdet fra de samme personene at næringslive ville ha en bedre vei, hva hjelper dette næringlivet.

Skal her beskrive tengne i kartet.

Rød strek.: tunell

Grå strek.: inngangstunell til hovedtunell

Blå strek.: bru

Gul strek.: vei i dagen

Rød strek fra hovedtunell.: tunell ut til Meløya.

Svart strek.: kommunens forslag til tunell.

Med kommunens forslag er det ikke tatt noe form for sikkerhet eller annen kvalitets hensyn for beboerne i bygda eller noe annet hensyn.

DISTRIKTSPARTIET har tegnet et trasevalg som legger hovedveien ut fra bygden sine tettsteder, men samtidig fanger opp de samme stedene. En slik vei må bygges med tuneller for å vareta tettstedene.

Tunellene må bygges slik at det ikke blir møtende trafikk i tunellene og så må det hver rømningsveier i kjøreretningen. Veikryssene i dagen må bygges slik at det er kun fire punkt som løser trafikken og kryssene i fjell må bygges med sklidefelt. Det må også hver elektronisk regulering i alle tuneller ved et eventuelt uhell.

Kartfigur for vei fra Reipå til Setvikdalen.

Med DISTRIKTSPARTIET SITT trasevalg vil all mengde- og gjennomgangstrafikk hver borte fra tettstedene, det vil bli en nærmest vinterfri vei, og så vil trafikken få gå i flyt.

Legger ved et bilde av hvorledes tunell må se ut når den er ferdig til trafikkbruk.

Bilde av ferdig tunell.

Med en slik tunellbygging blir sikkerheten godt varetatt.

All veibygging må utføres uten noen form for bompenger eller annen form for ekstra avgifter for bilistene.

Denne veien skulle ikke ha blitt Fv. men ha vært en Rv. Vei. Men det blir en annen debatt.

Odd Sneland

DISTRIKTSPARTIET.

Tags:

Utvalgt innlegg
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page