Landbruk og rovdyr

DISTRIKTSPARTIET vil ha et landbruk som gjør landet mest mulig selvforsynt med landbruksvarer av alt som kan produseres her i landet.

DISTRIKTSPARTIET vil ha begrensning av import av varer som landbruket kan produsere selv her i landet.

Import av landbruksvarer bør kun tillat dersom det ikke går ut over norsk landbruk.

Matvarene skal være så kortreist som det er gjennomførbart å kan få utføre.

DISTRIKTSPARTIET vil ta ut all rovdyr som forstyrrer landbrukets næring på beite og ellers. Landbrukets næring skal gå foran all rovdyrbeskyttelse i landet uavhengig av hvilken beitenæring det gjelder, slik at beitedyr skal ha det trygt mot rovdyr på beiteområdene i landet. Det har vært brukt utmark til beiteområder over hele landet i generasjoner, og slik må det fortsatt hver.

Odd Sneland

Leder DISTRIKTSPARIET

Utvalgt innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square