top of page

Fv. 17 Ørnes - Glomfjord

Kunne lese i avisen AN fra 4.mai-16 at det er noen som ønsker seg bompenger på Fv. 17 strekningen Ørnes – Glomfjord.

Må innrømme at jeg ble meget sjokkert og frustrert, går det virkelig an at det finnes slike politikkere i lokalpolitikken i dag. . Er ikke dagens lokalpolitikere med ordføreren valgt inn for å ta vare på lokalbefolkningen og stedene, eller er de valgt inn for å rasere hele bygdene.Det vil jo mest bli å dele steder i to.Kan ordføreren beskrive de byggeplanene og hva slags vei som skal bygges.Da ikke bare med benevnelsen på veien (Fv. 17) for det er jo kjent at det er den som går på nevnte strekning, men i kvalitet som er tenkt utført og hva befolkningen skal få igjen med to bomstasjoner, og for alle denne ekstraavgiften som de blir pålagt for hver gang de skal bevege seg, det er rett og slett en skandale. Har kontaktet ordføreren for å få tilsendt linkene for de tre reguleringsplanene som var beskrevet som ferdig, men har ikke fått noe svar derfra enda, så jeg må stille spørsmål om de er hemmeligstemplet for folket.Hvor er det planlagt tunnel og hvor skal vei i dagen rustes opp og til hvilken standard.Det er helt meningsløst å ruste opp eller bygge vei med bompenger eller annen avgift. Skal det gjøres noe, må det gjøres uten ekstra avgifter for trafikantene. Alt slik arbeide må prioriteres utført av de midlene som staten tar inn i avgift fra bilistene og de andre trafikantene som betaler årlig avgifter. Det hentes det inn årlig ca. 60 milliarder (plus – minus) så trafikantene har betalt dette mange ganger før, men av den avgiften som blir tatt inn kommer lite tilbake til veibygging, men bort blir den. Det må stiles spørsmål med hvor blir det av, og hva blir pengene som kommer inn i følge av avgift relatert til bilen brukt til.Men det er jo blitt en obligatorisk og enkel setning og enkel tankegang å bruke,vi må bruk bompenger.DISTRIKTSPARTIET vil ikke ha det slik at det skal hver ekstra avgifter for å få gjennomføre en veibygging.Det må bygges en ny vei som blir lagt utenfor alle tettstedene fra Reipå og til Kilvik, men samtidig må den samle opp de samme tettstedene. Denne veistrekningen må bygges med god kapasitet og sikkerhet samt en langvarig holdbarhetstid, det kan ikke fortsette med bare lappebygging da kommer vi ikke ut av etterslepet som er enormt i landet.

Odd Sneland DISTRIKTSPARTIET

Tags:

Utvalgt innlegg
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page